Handreiking multifunctionele dijk

Een multifunctionele dijk kent vele verschijningsvormen: van een bankje op de dijk tot een dijk met windmolens, woningen en/of recreatievoorzieningen. Multifunctionaliteit is veelal het resultaat van een (gebieds)proces waarin koppelkansen worden gerealiseerd. Bij omgevingspartijen bestaat vaak de behoefte om aan de slag te gaan met concrete initiatieven.