Handreiking Gras- en kleibekleding

Grasbekledingen bij golfoverslag hebben een grotere sterkte dan tot nu werd aangenomen.

In het onderzoek worden de huidige grasbekledingen geïnventariseerd en wordt de afgekeurde grasbekleding vergeleken met het gras op de goedgekeurde dijksecties. De bestaande graszoden worden gecategoriseerd en er worden nieuwe toetsregels ontwikkeld. Ook zijn er proefvakken aangelegd met nieuwe grasmengsels, die meerjarig gemonitord worden.