Handreiking geulmanagement

Uitgebreid technisch en morfologisch onderzoek plaatst vraagtekens bij de veronderstelde voordelen van geulmanagement. De verschillen in impact op de ecologische omgeving van harde en zachte maatregelen zijn minder groot dan gedacht.

Onzekerheid over de levensduur van de beoogde zachte maatregel maakt de kans op herhaling groot. Herhaling veroorzaakt hogere Life Cycle Costs (LCC) en meer verstoring van het ecosysteem.