Factsheet Risicoanalyse hydraulische randvoorwaarden

In dit onderzoek is gekeken naar parameters en uitgangspunten, die nu niet worden meegenomen in de rekenmodellen waarmee beoordeeld en getoetst wordt.

In de toekomst worden deze parameters en uitgangspunten mogelijk wel gebruikt. De vraag is wat dat gaat betekenen voor de berekende golfcondities en waterstanden bij de dijk en de bijbehorende versterkingsopgave.