Factsheet Meerwaarde van samenwerken

Zoeken naar de win-win is het uitgangspunt van het participatief instrument Meerwaarde van Samenwerken: samenwerken gaat vooral werken als het alle partijen meer oplevert dan de huidige situatie.