Factsheet Dijk met voorland

De voorlanden van de dijken in Groningen en Friesland bestaan grotendeels uit kwelders. Uit o.a. de studie van de POV Waddenzeedijken HR Effectiviteit Voorlanden is gebleken dat deze voorlanden bij bepaalde waterstanden de golfbelasting verminderen. Hierbij spelen de hoogte en de ruwheid van begroeiing een rol.

Het meenemen van het voorland bij het ontwerp en de toetsing van een dijk vraagt daarom om afspraken met beheerders en gebruikers van dat voorland.