Factsheet asfaltbekledingen POV W

De technieken en methoden voor asfaltbekleding op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. Dit komt onder andere door een verouderd kader en het feit dat asfaltbekledingen nog nooit maximaal belast zijn. Een pakket van functionele eisen en bijbehorende testmethoden was gewenst, zodat er meer ruimte ontstaat voor verbeteringen van de asfaltdijkbekleding.