Evaluatierapport Dubbele dijk

Het concept van de Dubbele Dijk komt voort uit het Deltaprogramma en richt zich op een toekomstbestendige inrichting van onze kustzone. De Dubbele Dijk draagt bij aan het klimaatbestendiger en robuuster maken van de ruimtelijke inrichting en de waterveiligheid in Nederland. Dit zorgt ervoor dat ons land de grotere extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen.