Effectiviteit Voorlanden HR Samenvattende rapportage

Dit onderzoek geeft inzicht in het effect van een voorland op de maatgevende belasting op de achterliggende waterkering, met het oog op de toepassing ervan voor het toetsen (beoordelen) en ontwerpen van waterkeringen.

Wanneer voorlanden volledig kunnen worden meegenomen bij de beoordeling van een waterkering, levert dit mogelijk een kostenbesparing op ten opzichte van een situatie waarin dit niet (voldoende) gebeurt.