Protocol geotechnisch profileren van dijken

Het protocol geotechnisch profileren van dijken biedt handvatten om vaker de kans te benutten om de informatie van de eigen dijken te grijpen, die tijdens een versterkingsproject voor het oprapen ligt. Dit betreft onder andere informatie over de ontwikkeling van de sterkte van gebiedseigen grond, waar dikwijls de dijken in het verleden ooit mee zijn opgebouwd.

Het document is primair geschreven voor keringbeheerders.De ontwikkeling van het Protocol Geo-scan is één van de beoogde producten van de POVDGG. Het dijkversterkingsproject van Noorderzijlvest over het traject Eemshaven – Delfzijl is benut als pilot voor de ontwikkeling van dit protocol.

Het rapport is opgesteld door Fugro in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest en POV DGG.