Faalkansanalyse dijkontwerp Wolferen-Sprok met kruisende gasleiding A-505

Bij deze integrale faalkansanalyse bij het dijkontwerp van Wolferen – Sprok met een bestaande kruisende gas transportleiding rond 900 mm is het Veiligheidsraamwerk K&L voor de derde keer succesvol toegepast vanuit de POV K&L. De resultaten tonen aan dat een ontwerpoplossing met handhaven van de huidige leiding kansrijk is zonder dat constructieve voorzieningen nodig zijn zoals een kistdam.

Dit product is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen.