publicatie POVM Drainagetechnieken

Of de faalmechanismen macrostabiliteit en piping optreden, is mede afhankelijk van de waterspanning in de dijk en in de ondergrond. De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van de waterspanning.
 

In opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POV Macrostabiliteit) en de POV-Piping is deze POV Drainagetechnieken opgesteld. Het document bevat uitgangspunten en aanbevelingen voor de waterveiligheidsfilosofie, het ontwerp, de realisatie, het beheer en het onderhoud van een drainagesysteem. Bovendien wordt aandacht besteed aan de monitoring van het systeem.