Kadernota HWBP

De kadernota is het jaarlijks document waarin de hoofdpunten voor de programmering en de financiële kaders voor de komende twaalf jaren worden aangegeven. Het programmabestuur HWBP kan daarmee de koers voor de programmering voor de komende jaren bepalen. Daarbij zijn de spelregels voor de programmering inzichtelijk.

Op basis van de kadernota zal het ontwerp-programma worden opgesteld met bijbehorende begroting.
De kadernota bouwt voort op eerdere kadernota’s. Nieuwe dilemma’s die zich voor de komende jaren manifesteren, zijn besproken in ambtelijke en bestuurlijk bijeenkomsten.