Dijkwerkers Werken Door podcast – Gebiedseigen grond

In deze podcast nemen we je mee in de wereld van gebiedseigen grond. Arjan Kooij (omgevingsmanager waterschap Limburg) wil het gebruik van gebiedseigen grond bij dijkversterkingen zoveel mogelijk promoten: zonder transport is dit een goedkope en bovendien duurzame oplossing. Het vraagt wel om lef en ondernemerschap.

Bovendien hoor je Jos Teeuwen, bestuurder bij waterschap Limburg over het dijktraject Ooijen-Wanssum, dat zonder gebiedseigen grond nooit gebouwd had kunnen worden.

Dijkwerkers Werken Door podcast – Gebiedseigen grond