Definitief programmavoorstel 2022-2027 en 2033

Het programmabestuur HWBP heeft op 2 december 2020 het definitieve HWBP programmavoorstel 2022-2027/2033 behandeld en vastgesteld.

Op 15 november heeft het programmabestuur de HWBP-begroting ingediend voor de rijksbegrotingscyclus. De programmadirectie HWBP stuurt het definitieve programmavoorstel 2022-2027/2033 toe aan de Deltacommissaris, zodat het programma kan worden opgenomen in het Deltaplan Waterveiligheid van het Deltaprogramma 2022. De Deltacommissaris biedt het Deltaprogramma aan de Minister van I&W aan. Op Prinsjesdag 2021 wordt het Deltaprogramma 2022, met daarin het HWBP programma 2022-2027/2033, aangeboden aan de Tweede kamer, waarna definitieve vaststelling zal volgen.