Toelichting op subsidiabiliteit maatregelen

Het HWBP subsidieert de kosten van waterveiligheidsmaatregelen. In deze toelichting wordt de subsidiabiliteit van deze maatregelen uitgelegd. Meer informatie staat in de subsidieregeling en de toelichting daarop. Investeringskosten van maatregelen, waardoor de kering weer aan de norm voldoet, komen in aanmerking voor subsidie. De kosten instandhoudingskosten na realisatie van de maatregel zijn voor rekening en risico van het waterschap.