Template en toelichting projectplanning HWBP-projecten

Waterschappen vragen subsidie aan voor dijkversterkingsprojecten, die binnen het HWBP vallen. Dat doen zijdoor onder andere planning aan te leveren. In dit zip-bestand vind je een template voor een standaardplanning, waarin alle bouwstenen zijn vervat. Daarnaast vind je een toelichting op het gebruik van de template.