Nieuwsbrieven

Voor iedereen die geïnteresseerd is een dijkversterkingsprojecten verstuurt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) elk kwartaal een digitaal magazine. Daarnaast hebben dijkwerkers en bestuurders de mogelijkheid om zich te abonneren op de vergaderflits van het programmabestuur.