Versterking Standhanzedijk van start

Op 2 april werd het officiële startschot werd gegeven voor de versterking van de Standhazensedijk! De versterking gaat over een lengte van zo’n 750 meter en is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De Standhazensedijk beschermt een deel van de gemeente Drimmelen tegen hoogwater.

Het meest opvallende deel van de dijkversterking is het plaatsen van een heavescherm. Dit speciale scherm wordt verticaal in de dijk geplaatst. De versterking van de Standhazensedijk is uniek! Normaal zijn dijkversterkingsprojecten veel langer, maar hier hebben we gekozen voor een korter traject omdat het snel moest gebeuren. Bij hoogwater waren namelijk zandmeevoerende wellen zichtbaar in de teensloot.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan een kijkje op de pagina op LinkedIn of ga naar de website van Brabantse Delta.

Vergroot afbeelding Anco Sneep (dagelijks bestuurslid van Brabantse Delta), Peter van Gelderen (Manager Operations Van Oord Dredging & Infra) en Eric Withaar (directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma) gaven het startschot voor de werkzaamheden
Beeld: ©HWBP