Tien jaar HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma bestaat 10 jaar!

Een prachtige mijlpaal voor de grootste dijkversterkingsopgave sinds de Deltawerken, waarin 21 waterschappen en Rijkswaterstaat in een alliantie samenwerken. Solidariteit staat hierin centraal en daar zijn we trots op, want ons werk is relevanter dan ooit. Denk bijvoorbeeld aan het hoogwater van 2021 in Limburg en recent de aangescherpte klimaatscenario’s van het KNMI.

60% van ons land zou regelmatig overstromen zonder onze dijken. Dat werken aan waterveiligheid loont, weten we. De door het HWBP versterkte Stenendijk in Hasselt bewees rondom de jaarwisseling zijn nut toen het water in de IJssel hoog stond.

Tot nu toe hebben we 222 km dijk aangepakt. En we zijn er nog niet. Tien jaar geleden dachten we dat onze opgave 1.100 km dijk zou zijn. Recente beoordelingen van de dijken leerden ons dat we waarschijnlijk rond de 2.000 km moeten gaan versterken om ons land in 2050 waterveilig te hebben.

Wat gelijk is gebleven, zijn de dijkwerkers die dit werk uitvoeren. Ruim 8.000 professionals die het afgelopen decennium steeds met passie en bevlogenheid werken aan de opgave. En dat blijven we doen.

Vergroot afbeelding Lustrumlogo HWBP 10 jaar
Beeld: ©HWBP