Storm op de Dollarddijk

Vrijdag 10 november is een stukje van de van de Waddenzeedijk in Noordoost Groningen onderworpen aan een grote storm. Daarmee is de sterkte van verschillende soorten gras op de dijk te getest. Een grote golfsimulator op de dijk liet golven met stormkracht los op de dijk om te zien welk grasmensgel het best bestand is tegen extreme golven. Bovenop de dijk staat een golfsimulator die tot wel 5.000 liter water kan bevatten.

Grasbekleding is beter bestand tegen golfslag dan tot nu toe werd aangenomen. Om hier meer kennis over te verzamelen, onderzoeken de waterschappen langs de Waddenzee onder aanvoering van Waterschap Hunze en Aa’s de stevigheid van bestaande en nieuwe gras- en kleibekleding op de zeedijk.

Vergroot afbeelding Startmoment overslagproeven Dollarddijk Hunze en Aa's
Beeld: ©HWBP
Bestuurder bij Waterschap Hunze en Aa's Martijn van Mensvoort en Brigit Janssen-Stelder van het HWBP bij de overslagproef.

Gras- en kruidenmengsels

Van november 2023 tot en met februari 2024 testen onderzoekers de erosiebestendigheid van de bestaande grasmat én van nieuwe gras- en kruidenmengsels die in 2019 zijn ingezaaid. De wortelstructuur van de nieuwe mengsels maakt de dijk naar verwachting sterker en bevordert de biodiversiteit.

Brigit Janssen-Stelder, MT-lid van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: ‘Dit soort proeven zijn voor mij echt de krenten uit de pap. Zonder innovatie hadden we nu geen droge voeten gehad. Werken aan waterveiligheid is nooit af en dijkinnovatie ook niet. De lessen die hier op Dollarddijk leren gaan we gebruiken bij onze landelijke opgave.'

Resultaten

De proeven vinden op drie locaties langs de Dollarddijk plaats: bij de Carel Coenraadpolder, bij de Eemshaven en bij de Friese Slachtedijk. De resultaten van de proeven leiden mogelijk tot een kleinere versterkingsopgave of sneller en goedkoper realiseren van dijkversterking. Het streven is om het eindrapport met resultaten en conclusies halverwege 2024 gereed te hebben.