HWBP-opgave groeit

Meer primaire keringen, zoals duinen en dijken, moeten worden versterkt om in 2050 overal te voldoen aan de nieuwe, deels strengere normen op het gebied van waterveiligheid. Dat is volgens verwachting: de nieuwe normen zijn in 2017 ingegaan en de laatste schatting stamt uit 2014. De beheerders verwachten dat dit leidt tot een forsere opgave en hogere kosten.

Dat meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer.

Minister Harbers: “Onze dijken, stormvloedkeringen, dammen en duinen beschermen Nederland al van oudsher tegen het water. En dat is letterlijk van levensbelang. Nu zien we dat de zeespiegel stijgt en dat rivierafvoeren stijgen door langere perioden met neerslag. Veilig wonen en werken onder de zeespiegel is geen vanzelfsprekendheid, het werk aan onze bouwwerken is daarom ook nooit klaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden steeds in de gaten of ze aangepakt moeten worden en zorgen daarmee continu voor onze veiligheid. Het is goed dat we nu een beter beeld hebben welke versterkingen er in de toekomst nodig zijn om Nederland zo veilig mogelijk te houden.”

Een grotere opgave brengt vanzelfsprekend meer kosten met zich mee. Als de huidige financiële afspraken worden voortgezet, is er € 12,6 miljard beschikbaar tot 2050. De eerste grove kosteninschatting laat echter zien dat er meer geld nodig is. Hoeveel er in totaal nodig is, is nog erg onzeker. Dat geeft ook de grote bandbreedte aan: de schatting ligt tussen € 15,7 miljard en € 32,9 miljard. Het ministerie gaat nu, samen met waterbeheerders, aan de slag met hoe de precieze opgave in kilometers en kosten kan worden aangescherpt.

De primaire keringen worden versterkt door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Erik Wagener, algemeen directeur van het HWBP: ‘Op basis van normen uit de Waterwet (2017) hebben we een beter zicht op onze opgave. De nieuwe, grotere opgave stelt het HWBP voor een uitdaging. We voeren de grootste waterveiligheidsoperatie sinds de Deltawerken uit om overstromingen in Nederland te voorkomen. Ik kijk er naar uit om samen met onze alliantiepartners te werken aan een land waar we ook na 2050 veilig kunnen wonen, werken en recreëren.‘

Lees hier het volledige persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Lees hier de volledige Kamerbrief Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterkeringen.