Dijkwerkers on Tour: ons najaarsprogramma 2023 is bekend!

Een kijkje in de keuken nemen bij een project van een ander waterschap? Dat kan! In september en oktober organiseert het HWBP samen met een aantal waterschappen voor het vierde jaar op rij de ‘Dijkwerkers On Tour’. We gaan naar buiten, in kleine sessies op de dijk, om actuele thema’s met elkaar te bespreken. En jij kunt daarbij zijn.

Wat is het?

We organiseren samen met de alliantie een aantal sessies voor maximaal 35 dijkwerkers (per sessie) op diverse locaties in het land. Op dinsdagen en donderdagen van 14 tot 16 uur. Buiten op de dijk. Geen presentaties op schermen, maar praktische verhalen op locatie, vertelt door de experts van het project. We maken daarbij gebruik van audiotour techniek om omgevingsgeluid zoveel mogelijk te minimaliseren. De catering is beperkt tot een glaasje fris uit de achterbak. 

Hoe?

Om zoveel mogelijk dijkwerkers de kans te geven een bijeenkomst te bezoeken, kun je je maximaal voor 2 sessies inschrijven. Let op: het is de bedoeling dat je meer leert over elkaars projecten. Inschrijven voor een project van je eigen waterschap/project is daarom niet de bedoeling. Neem een kijkje in de keuken van een ander! En: vol = vol, dus zorg dat je tijdig inschrijft.

Thema's 

Voor invulling van de sessies hebben we een aantal actuele onderwerpen geselecteerd. Dit is het programma. Zit er iets interessants bij? Schrijf je dan snel in! 

  • Donderdag 7 september: Uitvoering dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat | Noorderzijlvest
  • Dinsdag 12 september: Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well (op de fiets!) | Limburg
  • Donderdag 14 september: Dijkversterking Thorn – Wessem | Limburg
  • Dinsdag 19 september: Adviesteam Dijkontwerp: Verbeteren van de grasmat op het binnentalud zorgt voor sterker buitentalud | Brabantse Delta
  • Dinsdag 21 september: Neder-Betuwe: markt en aanbesteding | Rivierenland
  • Dinsdag 26 september: Hollandsche IJsselkering: KIJKje op de HIJK | Rijkswaterstaat
  • Dinsdag 3 oktober: Uitvoering: Dijkversterking op een bedrijventerrein: hoe werk je succesvol samen met bedrijven? | Drents Overijsselse Delta
  • Donderdag 5 oktober: Uitvoering Versterking Markermeerdijken - Etersheimerbraak | Alliantie Markermeerdijken
  • Dinsdag 10 oktober: Projectbezoek: dijkversterking Tiel-Waardenburg in uitvoering | Rivierenland

Vragen?

Neem dan contact op met de organisatie via dijkwerkers@congresbureau.nl of 030 - 276 96 28.

We zien je graag op de dijk!