Subsidieregeling HWBP gewijzigd

Per 1 april 2023 is de subsidieregeling HWBP gewijzigd waarmee de jaarlijkse verantwoordingsplicht voor kleine en/of kortlopende innovatieve projecten komt te vervallen.

Deze vrijstelling geldt voor projecten waarvan de omzet minder dan €500.000 per jaar bedraagt en de doorlooptijd minder dan drie jaar is. Dit is een van de verbeteringen die uit de evaluatie van de subsidieregeling naar voren is gekomen.

Door deze wijziging van de regeling hoeft de subsidieontvanger van een experiment of demonstratieproject niet meer jaarlijks een verantwoording inclusief accountantsverklaring in te dienen. De subsidieontvanger hoeft alleen nog een eindverantwoording en accountantsverklaring aan te leveren bij de subsidievaststelling. Dit geldt voor zowel lopende als nieuwe projecten.

Meer informatie

Wil je meer weten? Klik dan hier.