Dijkversterking Stad Tiel van start

Met het onthullen van het bouwbord is een officieel startsein gegeven aan de uitvoering van dijkversterking in Tiel. Het gaat om de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. Naar verwachting is de dijkversterking na de zomer van 2024 klaar.

Bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente Tiel, aannemer FPH Ploegmakers en Waterschap Rivierenland waren aanwezig bij het startmoment.

De dijk wordt veiliger en mooier

Wethouder Erika Spil en heemraad Marc Laeven benadrukken: “De dijkversterking gaat in de eerste plaats over waterveiligheid. Door de dijkversterking wordt onze stad weer beter beschermd tegen hoogwater én het biedt kansen om tegelijk de Echteldsedijk opnieuw in te richten en het fietspad bij Bellevue te verleggen. Hierdoor verbetert ook de verkeerssituatie. Een echte win-win situatie.”

Ook is er een inpassing gevonden voor het langlopende plan om de hoek van de haven opnieuw in te richten. Op deze plek komt een appartementengebouw na afloop van de dijkversterking.

Het verlengde van de havenkade vormt straks een doorgaande boulevard met de Echteldsedijk. Zo ontstaat een prettige wandelroute waarbij voetgangers het kruispunt vermijden.

De oude stadsmuur van Tiel blijft zoals hij is om het hoogwater in de toekomst te kunnen tegenhouden. Wel is het nodig de aangrenzende stadswal te verhogen. Ook komt er een verlengde stadsmuur om de historische stadsmuur recht te doen. En tegelijk een goede verbinding te maken met het vernieuwde deel langs de haven.

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen

De dijkversterking Stad Tiel is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het Rijk en de waterschappen werken samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken worden de komende dertig jaar versterkt, waarvan 400 kilometer in het Rivierengebied.

Erik Wagener, algemeen directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Dit is een complex project met veel verschillende functies op een klein gebied en een combinatie van muren, damwanden, filterschermen, coupures en grondlichamen. Het is mooi dat er wordt gestart met de werkzaamheden. Dit project is bij Waterschap Rivierenland in ervaren handen en ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar het eindresultaat."