Welke dijk beschermt jou?

70 jaar geleden werd een groot deel van Nederland getroffen door een Watersnoodramp. Een zware noordwesterstorm zorgde in combinatie met springtij ervoor dat grote delen van ons land overstroomde. 1.836 mensen verdronken, honderdduizend mensen moesten vluchten en verloren hun huis en bijna de helft van de dijken in Zuidwest-Nederland werd kapotgemaakt.

De ramp maakte duidelijk hoe belangrijk het is om ons land goed te beschermen tegen overstromingen. Dat is nog steeds actueel, want zonder onze dijken en duinen zou ruim 60 procent van Nederland kunnen overstromen. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen eisen aan onze veiligheid. Daarom werken ruim 8.000 dijkwerkers momenteel samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Voor 2050 versterken zij ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen.

Om Nederlanders bewust te maken dat sterke dijken niet vanzelfsprekend zijn, organiseert het Hoogwaterbeschermingsprogramma samen met Rijkswaterstaat, Ons Water, Staf Deltacommissaris, Unie van Waterschappen en waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en Brabantse Delta een campagne over waterbewustzijn. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 februari vragen zij aandacht voor werken aan waterveiligheid van de toekomst. Dat gebeurt onder andere met een online challenge. Met de vraag: Welke dijk beschermt jou? worden mensen opgeroepen om een selfie te maken op een dijk en deze op 10 februari via een social mediakanaal naar keuze te posten met #WelkeDijkBeschermtJou en #MijnDijkOnsLand.

Alles over Dijken

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen, gaan we de komende jaren heel veel dijken versterken. Wil jij weten of we bij jou in de buurt komen werken en wat er dan precies gebeurt? Bezoek dan het digitale platform Alles over dijken en vind het antwoord op al jouw vragen.