Dijkversterking Heel en Beesel afgerond

Vrijdag 16 december vond de oplevering en overdracht van het werk van de dijkversterkingen Beesel en Heel plaats. Met de bewoners en collega’s van onder andere de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat is bij dit memorabele moment stilgestaan. De waterkeringen zijn na vandaag weer in beheer en onderhoud van het waterschap.

De aannemer heeft nog een paar kleine werkzaamheden te verrichten. De wegen zijn weer in het beheer van de gemeenten. Om de inwoners van beide dorpen en vooral de aanwonenden van de dijktrajecten te bedanken voor hun geduld en medewerking, organiseerde het waterschap een boottocht in Beesel en in Heel. Zo zagen de mensen de waterkeringen eens vanaf respectievelijk de Maas en de Polderveld.

Het werk in het kort

In totaal is ruim 5 kilometer dijk versterkt. De kering in Beesel is op de juiste hoogte voor de toekomst gebracht. Daarnaast moest in Beesel ook in totaal een ruime kilometer aan nieuwe keringen worden aangelegd; langs kwekerij Bouten, bij de Bussereindseweg en in Rijkel waar voorheen nog geen waterkeringen waren. Hierbij gaat het om aansluitingen op hoge grond en het sluitend maken van het huidige tracé.


De dijk in Heel was al op de vereiste hoogte en moest worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen. Hier speelde een stabiliteits- en piping opgave.