Minister Harbers bezoekt het HWBP

“Vandaag heb ik de bezieling en bevlogenheid achter de saaie voortgangsrapportages gezien", zei minister Harbers gisteren voordat hij in de auto stapte. Minister Mark Harbers was te gast bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hij ging in gesprek met de Commissie Waterkeringen (CWK) van de 21 waterschappen over de opgave en uitdagingen van de gezamenlijke dijkversterkingsopgave: het verbeteren van 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen.

Belang van samen leren

De rode draad van het gesprek ging over hoe de alliantie zijn doelstelling kan halen en met welke uitdagingen de waterschappen in de praktijk te maken krijgen. Het HWBP is begonnen met de meest complexe projecten en loopt tegelijkertijd tegen verschillende maatschappelijke thema’s aan. Alle bestuurders onderschrijven het belang van een strakke planning en het behouden van snelheid bij dijkversterkingsprojecten. De dijk staat middenin onze samenleving. Alle uitdagingen en issues die spelen in onze maatschappij ziet het HWBP dan ook terug bij onze dijkversterkingsopgave. Stijgende bouwkosten, veranderend stikstofbeleid, een krappe arbeidsmarkt en zorgen om de betaalbaarheid werden door de bestuurders gedeeld met de minister. Daarnaast was dit de kans om de minister ook mee te nemen in de stappen die er nu al genomen worden om te komen tot een stabiel programma. De waterschappen zien dat ze met elkaar op weg zijn naar een gezonde en volwassen alliantie.

De minister toonde begrip voor de weerbarstigheid van de projectpraktijk. En ziet dat het HWBP samen een taak heeft om 17 miljoen Nederlanders te laten zien wat het belang van het werken aan waterveiligheid is. Het HWBP noemt hij vaak als een voorbeeld van hoe je samen lerend vermogen kan organiseren en hoe belangrijk dat is. Zijn oproep was om daarin eerlijk en transparant te zijn.

Versnelling en focus

Harbers riep de alliantie op om oog te houden voor het tempo. We hebben in korte tijd nog veel werk met elkaar te doen en het is belangrijk om het tempo te versnellen. De minister stelde dat het mooi en wenselijk is om andere gebiedsopgaven in projecten de ruimte te geven, maar dat een valkuil kan zijn om heel lang met meekoppelkansen bezig te zijn. Soms betekent het dat een dijk een dijk is en we ons moeten focussen op wat wel kan.

Voor dit gesprek waren we te gast bij Waterschap Rivierenland. De minister bezocht voorafgaand aan het gesprek het project Gorinchem-Waardeburg van waterschap Rivierenland. Een project in uitvoering. Harbers: ‘Als je op de dijk staat, zie je pas echt hoe ontzettend knap het is wat onze waterschappen doen.’ Om de minister te bedanken voor zijn komst, bood Jeroen Haan namens het programmabestuur HWBP hem een HWBP-hoodie en een HWBP-projectenboek aan.