Nieuw Projectenboek HWBP 2023 verschenen

Het nieuwe projectenboek van het HWBP is verschenen. Op donderdag 10 november overhandigde HWBP-directeur Erik Wagener het allereerste exemplaar aan deltacommissaris Peter Glas tijdens het Deltacongres. Het thema van dit jaar is ‘Samen innoveren’.

In het boek kun je terugvinden welke projecten zijn geprogrammeerd in de jaren 2023 – 2028. Daarnaast staat het belang van samenwerking en innovatie centraal in dit boek. Want intensieve samenwerking, kennisdeling en het toepassen van innovaties zijn essentieel om onze opgave binnen tijd en budget te realiseren.

Naast het overzicht van alle geprogrammeerde HWBP-projecten per waterschap, zie je ook de mensen achter die projecten terug. Onze dijkwerkers geven invulling aan die projecten en daar zijn we trots op. Tot slot is in het boek een prominente plaats gereserveerd voor onze innovatieprojecten. We investeren in deze innovaties om bijvoorbeeld duurzame toepassingen te ontwikkelen en de nieuwe inzichten over het tempo van klimaatverandering en de bijbehorende weersextremen het hoofd te kunnen bieden.

Samen innoveren

“Innoveren is hard werken”, vertelt HWBP-directeur Erik Wagener. “Nederland is al eeuwenlang de best beveiligde delta ter wereld. Dat komt omdat onze dijkwerkers vooruit verdedigen en constant innoveren. Dat vergt veel doorzettingsvermogen en je moet kunnen omgaan met tegenslag. In dit boek laten we zien welke kansrijke innovaties we al toepassen en welke in ontwikkeling zijn.”