Blog: We zijn op stoom!

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag, op Prinsjesdag, namens het kabinet het Deltaprogramma 2022 met als ondertitel ‘Iedere schop in de grond klimaatbestendig’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma neemt als grootste uitvoerende organisatie van het Deltaprogramma die oproep serieus.

Afgelopen vrijdag was ik in Finsterwolde bij Waterschap Hunze & Aa’s getuige van een wereldprimeur. Daar in noordoost-Groningen is voor het eerst een zeedijk versterkt met klei gemaakt van zout baggerslib. Het slib is in slechts drie jaar gerijpt tot stevige dijkenklei, waarmee de dijk over een lengte van een kleine kilometer is verbreed en verhoogd.

Een absolute mijlpaal waar ik trots op ben! Dit innovatieve project is volledig gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijk is bijzonder omdat deze zonder grote ingrepen kan worden verzwaard als de omstandigheden wijzigen. Daarmee is deze ‘groene’ dijk (in plaats van asfalt) eenvoudig aanpasbaar aan de stijgende zeespiegel. ‘Adaptief bouwen’ zeggen we dan jargon. Om innovatie en duurzaamheid zoals in Groningen te stimuleren, stelt het HWBP elk jaar 10 miljoen euro beschikbaar.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma voert de grootste waterveiligheidsoperatie sinds de Deltawerken uit om overstromingen in Nederland te voorkomen. Om dit te bereiken versterken wij de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken. Er is geen tijd te verliezen, want het klimaat verandert sneller dan we dachten, zo leren de IPPC-rapporten en het Klimaatsignaal ons. 174 kilometer hebben we afgerond, aan 600 kilometer wordt gewerkt.

We zijn op stoom!