Feestelijke opening Waaiersluis in Gouda

Onder grote belangstelling is de monumentale Waaiersluis in Gouda afgelopen dinsdag feestelijk geopend. Zowel direct betrokkenen als omwonenden konden deze middag de sluis in werking zien en zelf met de boot ervaren hoe het is om door de sluis te varen.

De afgelopen acht maanden is hard gewerkt aan de verbetering van de sluis. Om deze mijlpaal niet ongezien voorbij te laten gaan, heeft bestuurder Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de sluis opnieuw geopend. “Mijn waterschapshart gaat sneller kloppen: de sluis is belangrijk voor de scheepvaart, is onderdeel van de primaire waterkering en van belang voor de doorvoer van zoetwater naar het westen. De waterveiligheid en het onderhoud zijn weer op orde en daarnaast hebben we ook de vispasseerbaarheid en informatievoorziening verbeterd.”

Eén van de eerste kunstwerken

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden niet alleen dijken, maar ook kunstwerken versterkt.  “De Waaiersluis is het eerste HWBP-project van het waterschap dat is afgerond én een van de eerste kunstwerken dat is opgeleverd", vertelt HWBP-directeur Eric Withaar. "De samenwerking verliep soepel, daar zijn we erg trots op!”

Ook wethouder Thierry van Vugt van de gemeente Gouda was aanwezig bij de opening: "Erfgoed en recreatie komen samen in dit prachtige monumentale kunstwerk. Mooi dat de Waaiersluis weer in volle glorie is hersteld, in hetzelfde jaar dat Gouda 750 jaar bestaat. Geef Goudse erfgoed door!"

Klaar voor de toekomst

Met de uitgevoerde werkzaamheden is de sluis weer klaar voor de toekomst. Het onderhoud is weer op orde en de veiligheid van de sluis is voor zowel bezoekers als personeel verbeterd. De werkzaamheden betroffen met name het vernieuwen en renoveren van werktuigbouwkundige en besturingstechnische componenten. Daarnaast zijn de kolkwanden, sluishoofden en vleugelwanden hersteld en is het straatwerk, leuningwerk en meubilair onder handen genomen. De voetgangersbrug is gemechaniseerd en er zijn op het complex nieuwe hekwerken en informatieborden geplaatst. Ook is de vispasseerbaarheid van de sluis verbeterd. Dit allemaal met behoud van het rijksmonumentale karakter van de Waaiersluis.

Meer weten over de Waaiersluis

Meer weten? Bekijk dan de projectpagina van de Waaiersluis.