Dijkwerkersdag 12 mei 2022: een terugblik

Na de laatste editie in 2019 konden de dijkwerkers weer voor het eerst in grote getalen bij elkaar komen op de Dijkwerkersdag in theater Spant! En dat deden ze.

Met veel enthousiasme en energie hebben we elkaar weer ontmoet of kennis gemaakt, kennis gedeeld en inspiratie opgedaan. De dag begon traditie getrouw met een dijkwerkersvideo en werd geopend door bestuursvoorzitters Michèle Blom en Jeroen Haan, waarna programmadirecteur Erik Wagener het stokje overnam.

Een plenair programma onder leiding van Diederik Jekel, key notes van hoogleraar waterbouwkunde Bas Jonkman, landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze en advocaat Liesbeth Schippers zorgden in de ochtend voor veel inspiratie.

In de middag waren er in twee rondes vijftien sessies met vakgenoten rondom diverse relevantie thema's zoals duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, innovaties, marktbenadering, impact van klimaatscenario's, communicatie.

De dag werd afgesloten met een dijkwerkerslezing van gedragsbioloog Patrick van Veen waarin hij het belang van elkaar ontmoeten om goed samen te kunnen werken nog eens onderstreepte. En die ruimte was er gedurende de dag ook: in alle pauzemomenten en op de borrel was er volop gelegenheid om de banden aan te halen en te netwerken.

We zien jullie graag volgend jaar terug!