Kick-off: ‘naar een realistisch en betrouwbaar HWBP’

Met bijna 80 alliantiepartners is er op vrijdag 22 april tijdens de kick-off het officiële startschot gegeven aan de opmaat naar een realistisch en betrouwbaar HWBP. Vorig jaar heeft een bestuurlijke werkgroep en de adviesraad van het HWBP een aantal aanbevelingen gedaan die gaan bijdragen aan een stabieler programma.

Deze aanbevelingen zijn vertaald naar een vijftal thema’s:

  1. Betere bestuurlijke sturing en verantwoording
  2. Meer investeren in de projectaanpak
  3. Afspraken over het dragen van afzonderlijke en gezamenlijke risico’s
  4. Programma-technische oplossingen
  5. Dialoog over toekomstbestendige alliantie

Met elkaar in gesprek

Voor elk thema gaat een groep met afvaardiging van de alliantie aan de slag. Tijdens de kick-off sessie zijn medewerkers  samen met bestuurders en directeuren voor de eerste vier thema’s voortvarend aan de slag gegaan met vragen als: ‘Welk probleem gaan we oplossen?’, ‘Welk effect willen we bereiken?’ en ‘Welke eerste stap gaan we nu zetten?’.

Erik Wagener, directeur HWBP, vatte de kick-off ten slotte mooi samen en sprak zijn waardering uit naar de alliantie die laat zien gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Bekijk de filmpjes van de aftrap van Michèle Blom en de toelichting van elke bestuurlijke ambassadeur op de vijf thema’s.