Jaarbericht 2021: 'Ons werk steeds meer zichtbaar'

Met trots presenteren we ons nieuwe jaarbericht! Ook in 2021 hebben we keihard gewerkt aan dijkversterking. Wij vertellen over de resultaten (opgave en financiën), samenwerking, innovatie, duurzaamheid en de ontwikkeling van de lerende alliantie.

Het thema van dit jaar is ‘Buiten zichtbaar’. 2021 was het jaar waarin ons werk buiten op steeds meer plekken zichtbaar werd. Bij Hasselt, Gorinchem-Waardenburg, Gameren en Wolferen-Sprok is de schop in de grond gegaan. We vierden de opleveringen van de Lauwersmeerdijk en de dijkversterking Vianen. En ook de innovatieprojecten draaien volop. We gaan langzamerhand van papieren plannen naar uitvoering in de praktijk.

Wakker geschud

Er is een hoop gebeurd in 2021. Zo zijn we als alliantie flink wakker geschud. Door vertraging in de planningen van veel HWBP-projecten komt de stabiliteit van het programma als geheel in het geding. In de financiële programmering zijn alle dijkversterkingsprojecten op elkaar afgestemd. Schuivende project- en subsidiemijlpalen beïnvloeden daardoor ook andere projecten.

“Opgeteld is er teveel uitgesteld”, vertellen HWBP-directeuren Erik Wagener en Eric Withaar. “De alliantie heeft zichzelf de opdracht gegeven het tij te keren. Een delegatie van bestuurders uit de Commissie Waterkeringen en een ambtelijke adviesraad hebben concrete oplossingen voorgesteld aan het programmabestuur HWBP. Deze worden dit jaar geïmplementeerd. Eind 2022 gaan we daarvan de eerste resultaten zien.”

Klimaatverandering

In ons werk worden de effecten van klimaatverandering steeds concreter zichtbaar. De gebeurtenis in Limburg en het uitgebrachte IPCC-rapport laten ons zien dat het werk aan waterveiligheid urgent is. De primaire keringen hebben het gehouden, maar de effecten van klimaatverandering worden concreet zichtbaar.

"Het blijft een ontdekkingstocht: hoe kunnen we bij dijkversterking adaptiever te werk gaan en welke eisen stelt dit aan onze aanpak? Hoe kunnen we al anticiperen op de vooruitzichten voor de langere termijn? Projecten worden hiermee complexer. En we zullen in ieder geval nog meer integraal naar watervraagstukken moeten kijken.”

Dijk middenin de maatschappij

Ook zien we dat dijken steeds meer belangrijker worden voor het Nederlandse landschap. De dijk staat letterlijk en figuurlijk middenin de maatschappij. Waterschappen pakken steeds meer kansen om in te spelen op die maatschappelijke opgaven, zoals natuurontwikkeling, CO2- en stikstofreductie en duurzaamheid.

"Natuurlijk moet het doel waterveiligheid centraal staan bij de financiering vanuit het HWBP, maar het is ook onze opdracht opgaven te verbinden en om een 'maatschappelijk ingepaste dijk' op te leveren. Sommige waterschappen hebben hier al hun weg in gevonden. Toch blijft het maatwerk. Wij dagen onszelf binnen de alliantie uit hier verder me aan de slag te gaan. En laten we ondertussen accepteren dat het een gezamenlijke zoektocht is. Het is van het grootste belang dat we Nederland veiliger en mooier maken. Ons werk is daarom écht iets om trots op te zijn."