Maashoek: aannemers aan boord voor buitendijks balkon

Na een intensieve aanbesteding heeft waterschap Limburg een contract met de combinatie Dijkzone Alliantie gesloten voor het HWBP-project Steyl - Maashoek.  De combinatie is een samenwerking van Ploegam, Hollandia Infra en Dura Vermeer i.s.m. Vlotterkering BV.

De partijen gaan de uitdaging aan om een waterkering die ‘uit zichzelf’ omhoog komt te realiseren.

De zelfsluitende kering beschermt de omgeving beschermt dan tegen bijna drie meter hoog Maaswater. Met dit knappe staaltje Nederlands ingenieurswerk wil Waterschap Limburg de Maashoek in het Limburgse kloosterdorp Steyl hoogwaterveilig maken voor de toekomst. Dit type waterkering is nog niet eerder gebouwd.

Beschermd dorpsgezicht

De huidige kering bij Steyl is niet hoog en niet sterk genoeg. Bij het hoogwater in de zomer van 2021 as bijvoorbeeld een noodmaatregel nodig. Steyl heeft een van rijkswege beschermd dorpsgezicht; zowel het zicht óp als vanaf de Maas zijn bijzonder. De zelfsluitende kering ontneemt dat uitzicht vanaf en naar het openbare plein straks alleen op het moment dat het ook echt nodig is: bij hoogwater.

In de aanbesteding vond daarom de afgelopen periode een strenge selectie plaats, waarbij op prijs, ruimtelijke kwaliteit, omgevingshinder en technische betrouwbaarheid werd getoetst. Het idee van de Dijkzone Alliantie kreeg de hoogste totaalscore van alle aanbieders.

Het is een scharnierend vlottersysteem van een stalen klep met aan de onderzijde drijvers die volledig zijn beschermd. De drijvers liggen in een betonnen bak. Als bij hoogwater de bak volloopt, stijgt de kering naar haar kerende positie. Rubberen profielen zorgen voor een waterdichte afsluiting aan de onderkant en bij de poorten.

“De techniek is eigenlijk heel simpel, en toch enorm robuust, zodat dat we er vertrouwen in hebben dat Steyl en Venlo goed beschermd zijn bij hoogwater” stelt bestuurder Jos Teeuwen. Ook is het ontwerp bijzonder, omdat het openbaar gebied aan de buitenkant van de kering is verwerkt. Teeuwen: “Dat betekent dat de bewoners, die in Steyl dicht op de kering wonen, zo min mogelijk last hebben van recreanten. Een goede zaak, want we weten dat zij zich wel zorgen maken over meer drukte voor hun deur.”

De Dijkzone Alliantie is trots dat ze de Vlotterkering, die in 2006 werd ontworpen door G. Jansen en J. Vermond, nu verder kan doorontwikkelen. Directeur Gijs Ploegmakers van Ploegam: “Hiermee creëren we eigenlijk een soort buitendijks balkon voor Steyl.”

Planuitwerking

De plannen van de Dijkzone Alliantie zijn nog niet in detail uitgewerkt. Het waterschap kreeg de afgelopen periode zienswijzen binnen op het Ontwerp Projectplan Waterwet. Die input wordt meegenomen in een definitief projectplan. De aannemer werkt het ontwerp voor de kering de komende periode verder uit en zal daarvoor ook nog de nodige onderzoeken doen.

Lees meer over dit HWBP-project op de website van Waterschap Limburg