Roadmap duurzame dijken vernieuwen en uitbreiden

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn steeds vaker onderdeel van de projectdoelen bij een dijkversterking. “Maar hoe borgen we deze thema’s in ons project?” is een vraag waar veel projectteams mee worstelen. Om dat te faciliteren zijn we gestart met het opstellen van een stappenplan om tot een duurzame, goed ingepaste dijkversterking te komen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hoogwaterbeschermingsprogramma

Duurzaamheid per fase

Dit stappenplan wordt gevat in de ‘Roadmap duurzame dijken’ (de weg naar een duurzame dijkversterking). De Roadmap geeft op overzichtelijke wijze aan welke duurzaamheidsissues er zijn tijdens de verschillende projectfasen en hoe je ermee aan de slag kunt. Er is al een conceptversie voor de (voor)verkennings- en planuitwerkingsfase beschikbaar. Samen met jullie, de dijkwerkers, zijn we deze conceptversie aan het verbeteren en willen we deze uitbreiden naar de realisatiefase inclusief de aanbesteding.

Oproep

Heb je goede ideeën en wil je actief meedenken en een bijdrage leveren, mail dan naar: roos.van.rhijn@hoogwaterbescherming.nl Vermeld in je mail het volgende:

  • Je naam en telefoonnummer
  • Organisatie en functie
  • Project(en) waar je bij betrokken bent
  • Voor welke fase of fases je input wil leveren.

Dit project loopt tot juni, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Via de linkedin-groep duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit worden de laatste ontwikkelingen gedeeld. https://www.linkedin.com/groups/9014327/