Expositie vergroot waterbewustzijn

In het Biesbosch MuseumEiland is de expositie ‘600 jaar Sint Elisabethsvloed- De kracht van het water!’ geopend. Precies 600 jaar geleden, in de nacht van 18 op 19 november, vond de Sint Elisabethsvloed plaats, een van de ergste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis. De vloed leidde het ontstaan van de Biesbosch in. Vanaf 19 november is de expositie geopend voor het publiek. De expositie vergroot het waterbewustzijn van de bezoekers.

Het watermanagement in Nederland oogst overal in de wereld bewondering. Desondanks zijn de Nederlanders zich nauwelijks bewust van de risico’s in ons land en wat ervoor moet gebeuren om ons land tegen overstromingen te beschermen. Onze delta wordt op de proef gesteld. Zonder onze dijken en duinen zou 60% van Nederland regelmatig onder water lopen. De zeespiegel stijgt. Het KNMI schat in dat de zeespiegel tot 1,20 meter kan stijgen in 2100, zo valt te lezen in het Klimaatsignaal van 25 oktober. Ook krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer, zoals deze zomer in Limburg.

1.500 kilometer dijk

Rijkswaterstaat, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma zien 600 jaar Sint Elisabethsvloed als een manier om de bewustwording te vergroten over de gevolgen van leven in een land dat is doorsneden met grote rivieren en voor de helft onder zeeniveau ligt. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken deze partijen samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Deltacommissaris Peter Glas: “De Sint Elisabethvloed heeft ons 600 jaar geleden geleerd hoe kwetsbaar we zijn in onze laaggelegen delta. De ramp heeft ons op het pad gezet van samenwerking tussen alle betrokkenen in het ruimtelijke domein om ons weerbaarder tegen de kracht van het water te maken. Een samenwerking die vandaag de dag de basis is van het Deltaprogramma en waar we wereldvermaard om zijn. We leven nu met 10 miljoen mensen achter de dijken en het werk aan onze duinen, dijken, sluizen en gemalen is met oog op de zeespiegelstijging en hogere afvoeren van de rivieren urgenter dan ooit. We zijn de veiligste delta van de wereld, maar het werk houdt nooit op willen we hier ook op termijn goed kunnen blijven leven en werken. Met aandacht voor het verleden, heden en toekomst laat deze expositie de bezoekers dit goed zien.”

Leven met water

Yves de Boer, voorzitter van het Biesbosch MuseumEiland: ‘We leven al duizenden jaren met het water. De rituele dans met het water stopt nooit. Zeshonderd jaar geleden heeft deze regio de verwoestende kracht van het water ervaren. Op korte termijn ging dat gepaard met het verlies van levens. Op lange termijn luidde de watersnood de teloorgang in van een bloeiende economische regio. Met deze expositie die bestaat uit tijdlijnen, interactieve belevingskisten, panelen en een zogenaamd dilemmabos, willen we bezoekers leren wat het betekent om te leven met het water.’’

Expositie geopend

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat, waterschappen Hollandse Delta, Brabantse Delta en Rivierenland, Hoogheemraadschappen Schieland en Krimpenerwaard en Delfland en het Biesbosch MuseumEiland, organiseren de expositie ‘De kracht van het water’. De expositie is geopend vanaf heden geopend tot en met 22 november 2022. Voor het bezoek aan het museum is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht.