Hbo-lesboek ‘Waterkeren’ in gebruik genomen

Het lesboek ‘Waterkeren’ is symbolisch overhandigd aan ingenieur Patrick de Lange, voorzitter vakgroep civiele techniek bij Saxion Hogescholen. Het lesboek stoomt studenten klaar voor een baan in de watersector, waarbij wordt gewerkt met de nieuwe waterveiligheidsnormen (2017) voor primaire waterkeringen. Zonder onze dijken en duinen zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. Duizenden studenten aan vijftien hogescholen gaan het boek gebruiken.

De overhandiging markeert de afronding van het opleidingsprogramma ‘Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid’ (INNW) van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Dit programma is ontwikkeld door STOWA en gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De ontwikkeling hiervan is in 2015 gestart.

Vergroot afbeelding
Van links naar rechts - Joost Buntsma, Erik Wagener en Patrick de Lange

Veilig in Nederland blijven wonen en werken

Het nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, het klimaatpanel van de Verenigde Naties onderstreept het belang van werken aan waterveiligheid. Onze kwetsbare delta wordt op de proef gesteld. De zeespiegel stijgt en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Met dit nieuwe lesmateriaal wordt een nieuwe generatie waterwerkers in staat gesteld om ervoor te zorgen dat we veilig in Nederland kunnen blijven wonen en werken. Erik Wagener, algemeen directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: "Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken wij de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken (primaire keringen) en 500 sluizen en gemalen. Het is daarom van essentieel belang dat we jong talent goed opleiden. Met dit boek en de andere inspanningen van het INNW-programma doen we dat. Ik ben daar trots op."

Opleiden van waterwerkers

Ir. Patrick de Lange, die het boek namens de hbo-instellingen in ontvangst nam, is blij met de uitgave: "In dit boek zijn de normeringen uit Waterwet van 2017 vastgelegd. Ook is het goed gevisualiseerd waardoor het goed aansluit bij deze generatie studenten. Ook de watersnoodramp van juli 2021 in Limburg hebben we verwerkt in het boek. Zo’n actueel en goed vormgegeven boek is essentieel bij het opleiden van de waterwerkers van de toekomst", aldus De Lange.

Kennisontwikkeling en -overdracht

Joost Buntsma, directeur van STOWA dat de totstandkoming van het lesboek heeft gecoördineerd, is trots op dit mooi uitgevoerde lesboek. “STOWA is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling èn kennisoverdracht. Dit lesboek is daar een mooi voorbeeld van. Het levert een onmisbare bijdrage aan de opleiding van de dijkwerkers van morgen.”