Blog: Werken aan waterveiligheid is nooit af

Ondergelopen huizen, vakantiegangers die zwemmend hun B&B verlaten en wilde waterstromen door winkelstraten. Tienduizenden mensen werden afgelopen dagen geëvacueerd.

Door Erik Wagener, algemeen directeur HWBP

Het zijn beelden die we voor het laatst zagen in januari 1995 bij de evacuatie van Limburg en het rivierengebied. Vol bewondering heb ik gekeken naar het professionele handelen van Waterschap Limburg, de veiligheidsregio’s, Rijkwaterstaat, vrijwilligers en andere diensten. Schouder aan schouder is er een immense prestatie geleverd. Ook de inzet van HWBP’ers afgelopen weekend maakt me trots. 

De hoogste zomerwaterstand in 100 jaar werd bereikt. Het waterniveau in de Maas verbrak de waterstandsrecords uit 1993 en 1995. Na de overstromingen van de jaren 90 is de Maas verbreed en is er aan de dijken gewerkt. Binnen het project Ruimte voor de Rivier is de Maas op veel plekken verruimd en er zijn nevengeulen aangelegd om grotere hoeveelheden water veilig af te voeren. Verder zijn er vele kilometers dijken verhoogd en versterkt.

Vergroot afbeelding
Waterschap Zuiderzeeland leverde 30.000 zandzakken en 3 zandzakvulmachines.

Dijkwerkers werken door

Deze gebeurtenis laat zien dat werken aan waterveiligheid nooit af is. Door de verandering van ons klimaat stijgt de zeespiegel. Daarnaast kan het water in de rivieren snel stijgen door smeltwater en extreme regenval. Het HWBP is betrokken bij zestien projecten in Limburg, met een totale te versterken lengte van 56 kilometer. Naast de reeds gestarte projecten voorzien we een opgave van nog eens 12 projecten met een te versterken lengte van 126 kilometer. De totale HWBP-opgave in Limburg bedraagt ongeveer 180 kilometer dijkversterking tot 2050.

Niet alleen in Limburg gaat de schop in de grond. Het HWBP voert de grootste waterveiligheidsoperatie sinds de Deltawerken uit om overstromingen in Nederland in de toekomst te voorkomen. Om te zorgen dat primaire waterkeringen voldoen aan de nieuwe veiligheidsnorm, versterken wij de komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen. Het maakt me trots om hier met onze prachtige alliantie van waterschappen en Rijkswaterstaat aan te werken.