Aannemer Kadiks pakt monumentale Waaiersluis aan

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de werkzaamheden aan het Waaiercomplex gegund aan Kadiks Automatisering BV uit Moordrecht. Er zijn werkzaamheden nodig om ervoor te zorgen dat het oude sluizencomplex veilig is en het onderhoud op orde. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats vanaf begin september 2021 tot uiterlijk 31 januari 2022.

Werkzaamheden

Kadiks gaat het complex van de Waaiersluis samen met Aannemingsmaatschappij VOBI B.V. en Hofmeijer MP B.V. als onderaannemers verbeteren. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het sluizencomplex is voor het laatst gerenoveerd in 1984. In 2018 zijn de waaierdeuren en de remmingswerken vernieuwd. Het gaat nu met name om het vernieuwen en renoveren van werktuigbouwkundige en besturingstechnische componenten. Daarnaast worden de kolkwanden, sluishoofden en vleugelwanden hersteld en het straatwerk, leuningwerk en meubilair onder handen genomen. De voetgangersbrug wordt gemechaniseerd en er worden op het complex nieuwe hekwerken en informatieborden geplaatst. Met de werkzaamheden heeft het waterschap ook de kans om de doorgang voor vissen te verbeteren.
 

Planning

Kadiks verwacht begin september met de werkzaamheden op locatie te starten. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het terrein afgesloten met hekken om de veiligheid van werknemers en passanten te kunnen garanderen. Het oversteken van de sluiskolk blijft mogelijk; de bestaande loopbrug wordt vervangen door een tijdelijke brug. Voor werkzaamheden onder de waterlijn wordt de sluiskolk tijdelijk drooggezet.

De komende periode tot de start van de werkzaamheden op locatie gaat de aannemer een aantal werkplannen uitwerken en extra vergunningen en toestemmingen organiseren. De werkzaamheden worden begin volgend jaar afgerond.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan een kijkje op de projectpagina.