Nederland vraagt aandacht voor klimaatadaptatie

Op maandag 25 en dinsdag 26 januari organiseert Nederland de online Climate Adaptation Summit 2021. Samen met tientallen wereldleiders en betrokken organisaties wil Nederland stappen zetten om onze wereld beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) houden we ons bij het versterken van onze dijken ook bezig met het veranderende klimaat en de toekomst.

Door de verandering van ons klimaat stijgt de zeespiegel. Daarnaast kan het water in de rivieren snel stijgen door smeltwater en extreme regenval. Daarom is het belangrijk om Nederland te blijven beschermen tegen hoogwater. Zonder onze dijken en duinen zou 60% van ons land regelmatig onder water lopen. Vele dijkwerkers zetten zich dagelijks met passie en trots in om de dijken, sluizen en gemalen te versterken en op orde te houden. Hieronder vind je twee voorbeelden van HWBP-projecten die klimaatadaptief zijn opgeleverd.

HWBP: grote opgave

Wil je meer weten over het Hoogwaterbeschermingsprogramma? Neem dan een kijkje op deze pagina.