Aannemers aan boord voor dijkversterking Beesel en Heel

Waterschap Limburg heeft de opdracht voor de dijkversterkingsprojecten Beesel en Heel op voorlopig gegund aan de aannemerscombinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. Het is de eerste grootschalige uitvoeringswerkzaamheden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei van Waterschap Limburg.

Voorjaar 2021 zal de aannemer starten met het voorbereidende werk van de twee dijkversterkingen. Medio 2023 is de planning dat Beesel en Heel hoogwaterveilig zijn.

Aandacht voor overlast

Bij het selecteren van een aannemer was één van de belangrijke punten waar Waterschap Limburg aandacht aan besteedde het hinder- en logistiekplan. Beoordeeld is wat de inschrijvers doen om hinder voor de omgeving tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te beperken.

Dijk bij Beesel
©HWBP

De opgave

Tijdens de werkzaamheden zullen samen zo’n 5 kilometer dijk worden versterkt. De huidige kering in Beesel wordt op de juiste hoogte voor de toekomst gebracht. Daarnaast moeten in Beesel ook nieuwe keringen worden aangelegd, op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn. Hierbij gaat het om een nieuwe aansluiting op hoge grond, het sluitend maken van het huidige tracé en om twee plekken in de huidige situatie waar water richting het dorp kan stromen bij hoogwater.

De dijk in Heel is al op de vereiste hoogte, alleen moet deze dijk versterkt worden om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen.

Meer informatie

Meer over de dijkversterking bij Beesel en de dijkversterking bij Heel op de website van Waterschap Limburg.