Resultaten HWBP-panel 2020 bekend

Ruim driekwart van de dijkwerkers ondervindt meerwaarde van het lid zijn van een HWBP-community. Kennis en ervaringen delen zijn de belangrijkste functies van deze community’s. Dit is één van de conclusies uit de meest recente peiling van het HWBP-panel, een online enquête onder dijkwerkers.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma bevraagt jaarlijks medewerkers van HWBP-projecten om te weten hoe zij denken over het programma, de opgave en de samenwerking binnen de alliantie. In totaal hebben 164 respondenten de enquête volledig ingevuld.

De resultaten laten zien dat veel goed gaat; deze punten willen we als HWBP behouden. Anderzijds zien we in de resultaten aanknopingspunten om verbeteringen door te voeren. En dat kunnen we alleen als alle alliantiepartners de schouders eronder zetten.

De belangrijkste conclusies en verbeterpunten staat hieronder op een rij.

1. Extra hulp in tijden van corona wenselijk

Ongeveer een vijfde (19%) van de respondenten kan hulp gebruiken vanuit het HWBP. Daarbij geven de respondenten aan dat het HWBP bijvoorbeeld online (community)bijeenkomsten kan organiseren (59%) of tools kan aanreiken om contact te blijven houden met de omgeving en stakeholders (38%).

2. Organisatie-overstijgend werken belangrijk

Organisatie-overstijgend werken wordt het meest genoemd (57%) als kritieke succesfactor om alle keringen in 2050 te laten voldoen aan de wettelijke eisen. Optimisme heeft plaatsgemaakt voor realisme: de dijkwerkers zijn minder zeker ervan dat de opgave van het HWBP in 2050 wordt gehaald: 68% in 2017, 64% in 2018 en 54% in 2020.

3. Dienstverlening programmadirectie krijgt 6,8

De deelnemende dijkwerkers zijn over het algemeen redelijk tevreden over de dienstverlening van de programmadirectie HWBP; ze geven gemiddeld een 6,8. De respondenten waarderen de professionaliteit, transparantie en rechtmatigheid. Ruimte voor verbetering zien zij vooral in de aspecten voorspelbaarheid en snelheid.

4. Communicatiemiddelen op orde

Het HWBP heeft veel verschillende communicatiemiddelen om contact te houden met de mensen die werken in de alliantie. Van alle middelen worden de website (65%) en het projectenboek HWBP (65%) (zeer) goed gewaardeerd door de dijkwerkers. Ruim twee derde (68%) is lid van één van de HWBP-community’s. Er wordt online nog onvoldoende kennis en ervaringen uitgewisseld, vinden sommige respondenten (24%).

5. HWBP-opleidingen erg nuttig

Van de deelnemers heeft 97% profijt van het volgen van een HWBP-opleiding. Ze geven aan dat zij nadien beter in staat om hun werk uit te voeren en dat zij meer kennis hebben. 87% geeft aan dat zij het huidige opleidingsaanbod compleet vinden.

6. Niet alle HWBP-documenten even bekend

De Kennis- en Innovatieagenda is bij meer dan 80% van de ondervraagden bekend. Voor de Roadmap Duurzaamheid HWBP-projecten is dat 39% en de Kadernota kent 33% van de dijkwerkers.

7. Weinig respondenten

Van alle dijkwerkers in het HWBP-panel (448) heeft 15% (66) meegedaan aan deze online enquête. Andere respondenten deden mee via social media en de online community. Bijna 300 dijkwerkers zijn de enquête gestart, maar slechts 164 dijkwerkers hebben de enquête afgerond. Vanwege het lage aantal respondenten, zijn de cijfers indicatief.

Als HWBP pakken we samen de verbeterpunten op.

De resultaten van het HWBP-panel kun je als pdf downloaden.