Erfan Hoseini eerste 'doctor in HWBP-risicomanagement'

Op vrijdag 6 november heeft Erfan Hoseini met succes zijn proefschrift over risicomanagement bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verdedigd. Vanaf nu mag hij zich nu Doctor of Philosophy (PhD) noemen.

In zijn proefschrift “Learning from our projects, Evaluating and Improving Risk Management of Flood Protection Program (HWBP)” heeft hij gekeken naar hoe de toepassing van risicomanagement verbeterd kan worden in de projecten uitgevoerd onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Risicovolwassenheidsmodel

In zijn onderzoek heeft Erfan een risicovolwassenheidsmodel ontwikkeld waarmee volwassenheid van risicomanagement in verschillende projecten gemeten is. Daarnaast heeft hij geïdentificeerde en opgetreden risico’s van projecten van het HWBP onder de loep genomen en onderzocht welke risico’s vaker in de projecten van waterschappen optreden.

Kostenanalyse

Om inzicht te krijgen in de benodigde risicoreservering van projecten heeft hij geraamde en gerealiseerde kosten van 44 projecten geanalyseerd. Tot slot staan in zijn proefschrift een aantal aanbevelingen aan waterschappen en de programmadirectie van het HWBP over hoe zij risicomanagement in hun projecten op een hoger niveau kunnen brengen.

"If we fail to learn, we will learn to fail"

HWBP positief over het onderzoek

Karlijn Dankaart, HWBP-teammanager Beheersing en staf: “Dit onderzoek geeft een belangrijk inzicht in hoe ver het risicomanagement in de projecten en het programma is ontwikkeld. Met de conclusies en aanbevelingen heeft Erfan aangegeven wat de route is voor de professionalisering van risicomanagement binnen het HWBP. 'If we fail to learn (from our projects), we will learn to fail', zoals Erfan zijn verdediging eindigde.”

Het proefschrift is via de website van de TU Delft te downloaden (onderaan).

Wil je een papieren exemplaar ontvangen? Laat het weten via webredactie@hoogwaterbescherming.nl