Laatste 3 sessies van Dijkwerkers on Tour komen te vervallen

De resterende sessies van Dijkwerkers on Tour gaan niet door. Maandag heeft het kabinet tijdens een persconferentie met klem uitgesproken dat thuiswerken de norm. Daarom willen wij geen brede ontmoetingen in het land faciliteren.

Dat heeft het managementeam van het programmadirectie HWBP besloten.

Het gaat om de sessies:

  • Projectoverstijgende verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DDG)
  • Projectoverstijgende verkennning Kabels en Leidingen (POV K&L)
  • Themasessie nieuwe normering

Deelnemers hebben hiervan per mail en sms een bericht gekregen.

Wel maken we van elke sessie een podcast. Beluister ze allemaal via de podcast-pagina.