Rijk en regio slaan handen ineen voor Meanderende Maas

De planuitwerkingsfase van het HWBP-project Meanderende Maas is gestart. Op 7 september ondertekenden de betrokken partijen de overeenkomst waarin de 26 kilometer lange Maasdijk aan Brabantse zijde versterkt worden.

Zo werkt het HWBP aan een land waar we veilig kunnen wonen, werken en recreƫren. Rijk en regio gaan 235 miljoen euro investeren in maatregelen voor de veiligheid en kwaliteit van het gebied. De versterking van de Maasdijk aan Brabantse zijde in combinatie met ruimte voor de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde, biedt kansen voor nieuwe natuur, recreatie en economie.

Vergroot afbeelding Dijkweggetje langs de Meanderende Maas
Beeld: ©Waterschap Aa en Maas

Nieuwe veiligheidsnormen

Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de dijk tussen Ravenstein en Lith te versterken. De betrokken partijen bij project Meanderende Maas gaan de mix aan maatregelen om het gebied veilig, economisch sterker en nog mooier te maken samen verder uitwerken en de realisatie die in 2023 start voorbereiden.

Van verkenning naar plantuitwerking

De maatregelen uit het voorkeursalternatief zijn het resultaat van een intensieve samenwerking en uitgebreid contact met de omgeving. Het is mogelijk om bestaande huizen en karakteristieke bomen te behouden. De afspraken tussen de organisaties zijn in een overeenkomst vastgelegd.

Bekijk het videoverslag van de viering van de bestuurlijke overeenkomst

Vergroot afbeelding Groepsfoto van bestuurders die betrokken zijn bij de bestuurlijke overeenkomst Meanderende Maas
Beeld: ©Waterschap Aa en Maas

Samenwerkende partijen

In Meanderende Maas werken rijk en regio samen. Het waterschap Aa en Maas trekt het project Meanderende Maas en werkt daarin samen met de provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal.

Lees meer over project Meanderende Maas