Terugblik #hohohoogwater

Van 25 januari tot 4 februari 2020 besteedden we aandacht aan de hoge waterstanden van 1995, samen met de waterschappen Aa en Maas, De Stichtse Rijnlanden, Drents Overijsselse Delta, Limburg, Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe.

Dijkversterkingen tegen hoogwater

Ons doel was om aandacht te krijgen voor dijkversterkingen die op ons programma staan en om een gevoel van urgentie voor bescherming tegen hoogwater aan te wakkeren.

Met de hashtag #hohohoogwater vertelden we het verhaal van de Nederlandse delta. Het hoogtepunt van de campagne vond plaats op vrijdag 31 januari 2020. We riepen álle inwoners van Nederland op om die dag foto’s te posten op de socialemediakanalen met #mijndijk om te laten zien welke dijk jou beschermt tegen het hoge water.

Op zaterdag 25 januari 2020 trapten we de campagne af met een speciaal hoogwaterjournaal, waarin presentator Mark van Welzenis samen met directeur Ger Smits, omgevingsmanager Silvia Mosterd en jeugddijkgraaf Jiska Taal kijkt naar het verleden, heden en toekomst.

Videodagboeken hoogwater

Ook verscheen er iedere dag een speciaal videodagboek. Alle videodagboeken zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal.

Bijvoorbeeld het videodagboek van Sander van Poorten. Hij is dijkspecialist bij Waterschap Rijn en IJssel. De evacuatie van 1995 maakte zo’n indruk op hem dat hij besloot bij het waterschap te gaan werken. Michèle Blom is sinds 2017 de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. In haar dagboek blikt ze terug op het hoogwater van 1995, maar legt ze ook uit waarom het zo belangrijk is dat we dagelijks werken om onze dijken sterker te maken. Maar ook dijkgraaf Hetty Klavers maakt een dagboek. Zij vertelt wat er na 1995 is veranderd bij de waterschappen en Rijkswaterstaat om ons land te blijven beschermen tegen het stijgende water.

Hoogwater in 1995

25 jaar geleden moesten meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlaten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. De afgelopen jaren is er veel werk verzet om de rivierengebieden veiliger te maken door de aanleg van dijken en om ruimte te creëren voor de rivier. Maar we hebben nog een flinke opgave om ons land ook in de toekomst veilig te houden.

#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Vergroot afbeelding 05032020-logo's #hohohoogwater
Met deze 7 waterschappen hebben we de campagne #hohohoogwater gevoerd.