Adviesteam Dijkontwerp van start

Het Adviesteam Dijkontwerp gaat nu echt van start. Dit team is door het programmabestuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in het leven geroepen om mee te denken met de projectuitvoerders en hen te stimuleren om nieuwe kennis over waterveiligheid toe te passen.

Technisch-inhoudelijke en ontwerpvraagstukken behandelen

De focus ligt op technisch-inhoudelijke aspecten in de projectaanpak, op projectuitgangspunten en op specialistische ontwerpvragen. Ook adviseert het Adviesteam de programmadirectie HWBP door technisch-inhoudelijke vragen van de begeleidingsteams te beantwoorden en bijdragen te leveren aan bijvoorbeeld reviews en de ingangstoets.
Het gaat om onafhankelijk, snel, specialistisch, integraal en multidisciplinair advies, gericht op het bieden van een handelingsperspectief aan de versterkingsprojecten.

In de komende maanden worden de werkzaamheden van het Adviesteam Dijkontwerp opgebouwd. We maken gebruik van de ervaringen en het netwerk van het Kennisplatform Risicobenadering (KPR). Voor de continuïteit werkt een deel van de voormalig KPR-adviseurs voor het Adviesteam.

Kennis vergroten bij waterschappen

Parallel loopt vanuit het Kennis- en KundePlatform (KKP) een traject om de kennis bij de waterschappen te vergroten. Naast het geven van projectadvies deelt het Adviesteam daarom ook de 'rode draden' die het team signaleert op basis van de opgedane ervaringen met anderen, zoals de betrokkenen bij het KKP, instrumentontwikkeling (BOI) en kennisontwikkeling.

Projecten kunnen nu al bij het Adviesteam terecht. Het team wordt versterkt en de aanpak wordt verdiept opdat we snel een hoogwaardige bijdrage kunnen leveren aan een waterveilig Nederland. 

STOWA, HWBP en Rijkswaterstaat werken samen

Het Adviesteam werkt in opdracht van een begeleidingsgroep en wordt gefinancierd vanuit de dijkrekening. De begeleidingsgroep wordt gevormd door de directeuren van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), programmadirectie HWBP en Rijkswaterstaat.

Marieke de Visser (Rijkswaterstaat) en Marten Hoeksema (Waterschap Vallei en Veluwe) zullen het Adviesteam opzetten en leiden.
Marieke is als adviseur, technisch manager en projectmanager bij het KPR werkzaam geweest en neemt de ervaring die ze daar heeft opgedaan mee naar het Adviesteam. Marten werkt als technisch manager van het project Grebbedijk en neemt het projectperspectief naar het Adviesteam mee.

Voor vragen kunt u per e-mail contact op nemen met Marieke de Visser.