01 februari Kadernota

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie n.v.t.

Team programmeren maakt jaarlijks, samen met de alliantie, een voortrollend programma van 6 jaar met een doorkijk van 12 jaar. De eerste stap hierin is het opstellen van de kadernota met daarin de inhoudelijke uitgangspunten en het financiële kader voor het nieuwe programma. De subsidieregeling HWBP en de kadernota bepalen de spelregels voor het voortrollend programma.

Wat gaat er gebeuren?

Aan het begin van het jaar evalueren we de vorige programmeercyclus. Bij de evaluatie spreken wij met collega’s van de programmadirectie alsook met alliantiepartners. Als tijdens de evaluatie blijkt dat het noodzakelijk is om veranderingen door te voeren, gaan wij deze verder uitwerken. Vervolgens organiseren we een werksessie met partners uit de alliantie om de veranderingen met elkaar door te spreken. We vinden het belangrijk om dit samen met de alliantie te doen. Na de sessie worden de voorgestelde verandering aangescherpt om deze vervolgens vast te stellen in de nieuwste versie van de kadernota. Dit gebeurt bij het tweede programmabestuur van het jaar.

Hoe ziet het kalenderitem qua programma eruit?

Het vernieuwen van de kadernota begint bij het eerste programmabestuur van het jaar waarin de uitgangspunten voor de nieuwe versie worden vastgesteld. Vervolgens worden deze uitgangspunten door team programmeren uitgewerkt en besproken tijdens een ambtelijke werksessie. De hieruit volgende aanscherpingen worden vervolgens verwerkt in een nieuwe versie van de kadernota. Deze wordt tijdens het tweede programmabestuur van het jaar vastgesteld.

Wat maakt het kalenderitem zo belangrijk?

Transparantie is een van de alliantieprincipes. Het moet voor de alliantie dan ook duidelijk zijn welke regels wij hanteren tijdens het programmeren. Aangezien het voortrollend programma een evoluerend proces is, is noodzakelijk om jaarlijks vernieuwingen in deze regels toe te passen. Uiteraard passen we alleen nieuwe regels toe, wanneer daar reden voor is.

Voor wie is het?

De kadernota is voor de gehele alliantie. Omdat er beschreven staat hoe we programmeren, en het programma beschrijft wanneer een project subsidie kan aanvragen, is de kadernota belangrijk voor de hele alliantie.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over de kadernota.