16 maart Programmabestuur HWBP

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie n.v.t.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is belegd bij het programmabestuur HWBP. Het programmabestuur ziet erop toe dat het HWBP binnen de vastgestelde kaders, budget en tijd wordt uitgevoerd. Het programmabestuur bestaat uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van bestuurders van de waterschappen en Rijkswaterstaat. DGWB sluit bij het overleg aan. Het programmabestuur komt circa 5 keer per jaar bijeen.

Data

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

  • Donderdag 16 maart 2023
  • Donderdag 15 juni 2023
  • Donderdag 28 september 2023
  • Maandag 13 november 2023
  • Donderdag 7 december 2023

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de governance van het HWBP.